Situationsplan

Beroende på tomtens storlek gör vi situationsplanen i skala 1:200, 1:500 eller om det är fråga om en riktigt stor tomt i skala 1:1000.

Av situationsplanen framkommer bl a:

  • Tomtens gränser
  • Befintlig bebyggelse på den aktuella tomten
  • Intilliggande tomter och dess bebyggelse
  • Byggnadens totalmått
  • Anslutning till eventuell angränsande allmän väg
  • Markens utformning i övrigt

Viktigt att veta:

  • Finns tomten på ett planerat eller oplanerat område
  • Tomtens byggrätt
Situationsplan