Blanketthjälp

Vi fixar:

 • Ansökan
 • Byggprojektanmälan (RH1)
 • Rågrannehörande (vi förbereder blanketter, men utför inte själva hörandet)
 • Energicertifikat för bostadsbyggnad (nybyggen)
 • Grundläggningsutlåtande
 • Utredning av avloppsvatten
 • Ansvarig arbetsledare
 • Inlämning av handlingarna till kommunen, om ni så önskar

Du fixar:

 • Äganderättshandlingar (kopia på köpebrev, lagfart eller arrendeavtal)
 • Grannehörande (kan även skötas av kommunen mot en liten avgift)
 • Underskrifter på de blanketter vi förberett
Blanketthjälp